Sesja Rady w dniu wtorek, 23 lutego 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 276 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:57:12
Liczba odtworzeń: 512
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej za rok 2020.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy za 2020 r.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1_w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026, w tym trybu konsultacji
b) - druk Nr 2_w sprawie zmiany Uchwały VIII/84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
c) - druk Nr 3_w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
d) - druk Nr 4 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia z Miastem Słupsk, Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021- 2030
e) - druk Nr 5_w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/240/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 czerwca 2020 r.w sprawie " Gminnego programu dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i licealnych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk na lata 2020 -2023 - Zdrowa Żywność"
f) - druk Nr 6_w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/261/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
g) - druk Nr 7_w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok
h) - druk Nr 8_ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
i) - druk Nr 9 wycofany
j) - druk Nr 10 w sprawie rozpatrzenia petycji,
k) - druk Nr 11 w sprawie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
l)- druk Nr 12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
m)- druk Nr 13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad