XII Sesja Rady Miasta - 24 lipca 2019

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 140 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:52
Liczba odtworzeń: 187

Porządek obrad posiedzenia

08:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
08:032.Ustalenie porządku obrad.
08:043.Powołanie Komisji Uchwał.
08:254.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania. (druk nr 153/19 z dnia 19.07.2019 r.)
08:265.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad