XXIV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w dniu 10 lutego 2021 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz
Czas publikacji: 9 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 03:24:03
Liczba odtworzeń: 28
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:131.Otwarcie sesji.
17:172. Przyjęcie porządku obrad.
17:173. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXIII sesji.
18:084. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1023/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. wraz autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy Nr 1028/21 z dnia 3 lutego 2021 r. - druk nr 138 i druk nr 138A
18:205. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1025/21 z dnia 2 lutego 2021 r.- druk nr 139
18:336.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 - druk nr 144
19:297. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024- druk nr 140
19:338. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 86/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul. Broniewskiego - druk nr 141
19:519. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2021 rok - druk nr 142
19:5710. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2020 rok - druk nr 143
19:5811.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 145
20:2812. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
20:2913. Zapytania radnych.
20:3314. Sprawy różne, wolne wnioski.
20:3315. Zakończenie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Dzielnicy Żoliborz - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje