Sesja nr XXVI w dniu 23 lutego 2021, godz. 13:00

Rada Powiatu Cieszyńskiego
Czas publikacji: 10 dni temu
Długość nagrania: 01:21:21
Liczba odtworzeń: 54
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, przywitanie radnych i gości, stwierdzenie prawomocności obrad.
13:102.Ustalenie porządku obrad.
13:123.Złożenie ślubowania przez radną Marię Kajzar.
13:144.Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Cieszyński.
13:175.Informacja na temat stanu powietrza i realizacji uchwały antysmogowej na terenie powiatu przez jednostki i placówki podległe Powiatowi.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:33a)ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu cieszyńskiego;
13:35b)zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie;
13:38c)przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie;
13:41d)powierzenia Miastu Ustroń modernizacji odcinka drogi powiatowej ul. Równica w Ustroniu;
13:42e)powierzenie Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymania zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa;
13:44f)współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym Miejscowe Koło Mosty k. Jabłonkowa oraz z Urzędem Gminy w Mostach k. Jabłonkowa w ramach projektu „Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego – łączy nas tożsamość i tradycja na pograniczu polsko-czeskim” planowanego do realizacji ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska;
13:46g)zmiany Planu pracy Rady Powiatu na rok 2021;
13:49h)zmiany Planu pracy Komisji Środowiska i Rolnictwa na rok 2021;
13:53i)zmiany uchwały nr III/18/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i petycji Rady Powiatu Cieszyńskiego;
13:55j)zmiany uchwały nr III/19/18 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego.
13:57k)określenia zadań realizowanych w roku 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
14:057.Informacja Zarządu o działalności między sesjami.
14:108.Informacja o pracach komisji Rady.
14:229.Oświadczenia radnych.
14:2210.Informacje i komunikaty.
14:2211.Zamknięcie XXVI sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Cieszyńskiego - najnowsze transmisje z obrad

100 dni 23 godziny temu 168
157 dni 1 godzinę temu 281
191 dni 23 godziny temu 308
254 dni 23 godziny temu 401
303 dni 23 godziny temu 459
339 dni 1 godzinę temu 498
Pokaż wszystkie transmisje