Sesja Rady w dniu poniedziałek, 25 maja 2020

Rada Miejska w Sulęcinie
Czas publikacji: 10 dni temu
Długość nagrania: 01:36:03
Liczba odtworzeń: 21
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
15:062. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
15:123. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami
15:134. Ocena zasobów pomocy społecznej.
15:575. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020
16:006. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2020 r.
16:027. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 r.
16:038. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Burmistrza Sulęcina.
16:169. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
16:1910.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Przewodniczącego i Rady Mieszkańców w miejscowości Wędrzyn.
16:2911.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
16:3612. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad