XXV Nadzwyczajna Sesja Rady w dniu 17 lutego 2021

Rada Gminy Smętowo Graniczne
Czas publikacji: 10 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:14:21
Liczba odtworzeń: 25
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a)stwierdzenie prawomocności obrad,
b)przyjęcie proponowanego porządku obrad,
2.Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
a)stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok:
a)stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
a)stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b)dyskusja,
c) głosowanie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne:
a)stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
b)dyskusja
c)głosowanie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Gminy Smętowo Graniczne:
a)stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b) dyskusja,
c)głosowanie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Gminy Smętowo Graniczne:
a)stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji skierowanej do Rady Gminy Smętowo Graniczne do rozpatrzenia przez organ właściwy:
a)stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji skierowanej do Rady Gminy Smętowo Graniczne do rozpatrzenia przez organ właściwy:
a)stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
11.Wolne wnioski i zakończenie.
pokaż cały porządek obrad