Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 lutego 2021

Rada Miejska w Grójcu
Czas publikacji: 10 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 04:31:11
Liczba odtworzeń: 69
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
16:242.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:
16:25-w dniu 26.10.2020r.
16:25-w dniu 27.11.2020r.
16:26-w dniu 21.12.2020r.
16:27-w dniu 29.12.2020r.
4.Rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach:
16:55Azmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2021.
16:58Bzmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021-2031.
17:01Cterminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy Grójec oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
17:08Dzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.(Dekada)
17:12Ezmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.(Faurecja).
17:17Fzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.(Stadion).
17:19Gprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.(Al.Niepodległości).
17:23Hsprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Duży Dół gm.Grójec.
17:26Isprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Kośmin gm.Grójec.
17:30Jnabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawa własności dróg położonych w Słomczynie i Janówku.
17:34Kzwolnienia z II raty płatnej do 31 maja 2021r. oraz przedłużenia do 31 grudnia 2021r. terminu wniesienia opłat III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, płatnych do 30 września 2021r. w lokalach gastronomicznych na terenie Gminy i Miasta Grójec.
17:37Lprzyjęcia statutu Grójeckiego Ośrodka Sportu "Mazowsze" w Grójcu.
17:40Łzmiany uchwały nr XXXI/262/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.01.2021r.
17:42Mw sprawie uznania petycji za niezasługujące na względnienie.
17:45Nw sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
17:46Ow sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
18:035.Informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Grójec w 2020 roku oraz funkcjonowania Straży Miejskiej w Grójcu.
18:106.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
18:107.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2020.
18:118.Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
19:149.Informacja o pozyskanych i wykorzystanych środkach zewnętrznych za rok 2020.
19:1510.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
19:2011.Interpelacje i zapytania Radnych.
20:3312.Sprawy różne i wolne wnioski.
20:3313.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad