XXIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 lutego 2021 cz1

Rada Gminy Latowicz
Czas publikacji: 282 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:06:00
Liczba odtworzeń: 595
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
a)Wniosek wójta o zdjęcie z porządku obrad pkt 5 w sprawie Podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
10:26b)Wniosek wójta o zdjęcie z porządku obrad pkt 6 w sprawie Podjęcia uchwały w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2021-2025.
10:423.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2021-2033.
5.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Latowicz na lata 2021-2025.
11:047.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2233W na terenie gminy Latowicz.
11:098.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Latowicz.
11:419.Ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w zanonimizowanym wystąpieniu przekazanym Radzie Gminy Latowicz przez Wojewodę Mazowieckiego w załączeniu do pisma z dnia 4 lutego 2021 r.
11:5410.Ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w zanonimizowanym wystąpieniu przekazanym Radzie Gminy Latowicz przez Wojewodę Mazowieckiego w załączeniu do pisma z dnia 9 lutego 2021 r.
12:1211.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
12:3512.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12:3613.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12:3614.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad