Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 lutego 2021

Rada Powiatu w Legionowie
Czas publikacji: 10 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:12:02
Liczba odtworzeń: 81
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie obrad.
11:062. Informacja o porządku obrad.
11:183. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
11:334. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
5. Bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Legionowskim. Sprawozdania za rok 2020:
12:36a)Komendanta Powiatowego Policji;
13:02b)Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
c)Prezesa Legionowskiego WOPR;
13:35d)Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
13:516.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.
13:577.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.
13:588.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2021 – 2035.
14:009.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
14:0210.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Legionowie.
11.Wolne wnioski i oświadczenia.
12.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad