Sesja Rady w dniu środa, 17 lipca 2019 cz.1

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 357 dni temu
Długość nagrania: 00:49:19
Liczba odtworzeń: 302
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:361.Otwarcie sesji.
16:392.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
16:411)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
16:412)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
16:423)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właścicieli działek rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Radzymin;
16:434)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
16:435)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
16:446)w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę Uchwały Nr 67/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
16:457)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
16:458)w sprawie rozpatrzenia wniosku Właściciela działki rekreacyjnej położonej na terenie Gminy Radzymin;
16:479)w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia „Osiedle Koźlicha” w Załubicach Nowych;
16:4810)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina;
16:4811)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina;
16:4912)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Radzymina;
16:5013)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 4+580 do km 5+150 w miejscowości Ciemne;
16:5014)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej;
16:5115)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 7;
16:5216)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Arciechów;
17:2617)w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na zmianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
17:4518)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
17:4819)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.
17:494.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad