Sesja Rady w dniu czwartek, 18 lipca 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 263 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:12:47
Liczba odtworzeń: 459
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. RB.0006.17.2019
2)w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota.
3)w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota.
4)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka.
5.Zakończenie obrad XIII Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad