Sesja Rady w dniu czwartek, 18 lutego 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 285 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:38
Liczba odtworzeń: 338
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011. Otwarcie sesji.
15:102. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
15:143. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”.
15:174. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)”.
15:195. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń kulturalnych.
15:206. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej.
15:387. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Dynów.
15:408. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości.
15:419. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchom ości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:4310. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
15:4411. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:4512. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
15:4613. Sprawozdania z prac komisji za rok 2020.
15:4614. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:5915. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:5916. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:0017. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad