Sesja Rady w dniu środa, 17 lipca 2019

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 590 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:10:57
Liczba odtworzeń: 556
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:593.Wolne wnioski.
14:594. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:125.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
15:146.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:297.Omówienie planu likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Makowie Podhalańskim.
15:438.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.
16:039.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.
16:2810. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
16:4011. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
16:4412.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawoja za 2018 r.
16:4613.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zawoja.
16:4814.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
16:5115.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Skawicy.
16:5816.Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Zawoja do składu Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
17:0317. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Zawoja.
17:0918.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:0919.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad