XXX sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 17 lutego 2021r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 455 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:50:17
Liczba odtworzeń: 1170
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Ustalenie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVIII/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
IV Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 12 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r.
VSprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w Powiecie Oświęcimskim za rok 2020.
VIZapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
VIISzkoły niepubliczne na terenie powiatu oświęcimskiego - wysokość udzielonych dotacji w roku 2020.
VIIIInformacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Plan działania z uwzględnieniem zabezpieczenia mieszkańców powiatu w zakresie kardiologii inwazyjnej.
IX Interpelacje i zapytania radnych.
X Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. wraz z autopoprawkami - druk 265.
2.zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimiu wraz z autopoprawkami - druk 266.
3.określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski - druk 262.
4.założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Oświęcimiu i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu - druk 264.
XIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
XII Wnioski i oświadczenia radnych.
XIII Sprawy bieżące.
18:59XIV Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad