XXX Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 17 lutego 2021 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 36 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:27
Liczba odtworzeń: 278
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:391.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Rozpatrzenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Dezyderiusza Szwagrzaka.
08:56a)powołanie komisji skrutacyjnej,
09:17b)przeprowadzenie głosowania tajnego,
09:26c)ogłoszenie wyników głosowania,
09:27d)podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
09:283.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje