38 Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 16.02.2020

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 655 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:10:54
Liczba odtworzeń: 660
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji,
2.Stwierdzenie quorum,
3.Podjęcie uchwał:
a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku., w sprawie budżetu na 2021 rok,
b)zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody okreslenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
4.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad