XLV Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 242 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 07:22:51
Liczba odtworzeń: 292
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:172.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:193.Złożenie ślubowania przez radną Rady Miejskiej w Tarnowie.
09:274.Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
12:175.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
12:326.[5] Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 – podjęcie uchwały.
12:367.[6] Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
12:378.[7] Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie za rok 2020.
12:379.[8] Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie na rok 2021.
12:3810.[9] Informacja dot. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2020 rok.
12:5811.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 - podjęcie uchwały.
12:5912.[II] Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 - podjęcie uchwały.
13:2413.[10] Powołanie Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego – podjęcie uchwały.
13:2714.[11] Zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – podjęcie uchwały.
13:3015.[IV] Zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Tarnowa i przyznanie zwrotu określonej części opłaty - podjęcie uchwały.
15:3516.[12] Debata na temat gospodarowania odpadami.
15:4317.[13] Wyznaczenie Aglomeracji Tarnów – podjęcie uchwały.
16:0818.[14] Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podjęcie uchwały.
19.[15] Nadanie Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
20.[16] Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
16:1021.[III] Nadanie nazwy ulicy w mieście Tarnowie - podjęcie uchwały.
16:1322.[V] Przyjęcie apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapowiadanej restrukturyzacji szpitali - podjęcie uchwały.
16:1323.[17] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
16:2224.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
16:2425.Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad