XII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 15 lipca 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 186 dni 12 godzin temu
Dłuugość nagrania: 02:55:29
Liczba odtworzeń: 686
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)Przyjęcie rezygnacji Adama Sieńko z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie
b)w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie
c)odwołania Marcina Kleczkowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie
d)w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie
4.Wolne wnioski.
5.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad