Sesja Rady w dniu piątek, 12 lipca 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 872 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:10:55
Liczba odtworzeń: 832
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji.
15:042.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
15:053.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:054.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:095. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:096. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:107. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad