Sesja Rady w dniu piątek, 12 lutego 2021

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 289 dni temu
Długość nagrania: 01:32:14
Liczba odtworzeń: 574
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:141.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:162.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:193.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:344.Informacja Burmistrza o bieżacych zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:221)zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
12:252)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031
12:303)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021
12:426.Zapytania i wolne wnioski.
1)Informacja na temat Petycji MKS Błękitni Gąbin
12:437.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad