IX Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu czwartek, 11 lipca 2019

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 598 dni temu
Długość nagrania: 00:27:56
Liczba odtworzeń: 651
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:591.Otwarcie obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.
17:012.Przyjęcie porządku obrad sesji.
17:023.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
17:034.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
17:055.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
17:098.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad