Sesja Rady w dniu czwartek, 11 lipca 2019

Rada Gminy w Galewicach
Czas publikacji: 190 dni 7 godzin temu
Dłuugość nagrania: 00:13:36
Liczba odtworzeń: 134
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:201.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
15:222. Przyjęcie porządku obrad.
15:233. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
15:27a) wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice;
15:30b) zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
15:305. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad