Lista obecności na posiedzeniu

XI Sesja Rady Miasta - 8 lipca 2019

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 192 dni 7 godzin temu
Dłuugość nagrania: 01:16:33
Liczba odtworzeń: 196
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:062.Ustalenie porządku obrad.
16:073.Powołanie Komisji Uchwał.
16:354.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 148/19 z dnia 02.07.2019 r.)
16:425.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 149/19 z dnia 03.07.2019 r.)
16:476.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. (druk nr 150/19 z dnia 03.07.2019 r.)
17:157.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania. (druk nr 151/19 z dnia 03.07.2019 r.)
17:18a)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (druk nr 152/19 z dnia 08.07.2019 r.)
17:188.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad