XXXIX Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2021

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 176 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:54
Liczba odtworzeń: 289
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Grajewskiego,
b)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
c)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024.
6.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad