Sesja Rady w dniu wtorek, 12 stycznia 2021

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 348 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:19:14
Liczba odtworzeń: 346
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 214/XXV/2020 Rady Gminy Konopiska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
7.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad