XXXVII Sesja Rady Gminy Raszyn

Rada Gminy Raszyn
Czas publikacji: 291 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 07:24:25
Liczba odtworzeń: 482
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:101.Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Raszyn.
14:102. Stwierdzenie quorum.
14:173. Wnioski do porządku obrad.
14:504. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
14:545. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
15:116. Przedstawienie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Raszyn za lata 2018-2019.
7. Uchwała w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020 – 2024”.
15:568. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon ul. Godebskiego.
16:319. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2025”.
16:3910. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
16:4411. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
16:4712. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
16:5613. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 1222; 1223; 1217 o łącznej pow. 0,0543 ha, obręb Raszyn01, na czas oznaczony powyżej 3 lat.
17:4314. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
19:0415. Uchwała w sprawie zmiany statutu „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie
21:0116. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn za rok 2020.
21:0117. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
21:2918. Sprawy różne.
21:3019. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
21:3020. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Raszyn - najnowsze transmisje z obrad

2 dni 20 godzin temu 34
4 dni 20 godzin temu 35
10 dni 1 godzinę temu 76
46 dni 3 godziny temu 89
121 dni 22 godziny temu 193
145 dni 2 godziny temu 167
146 dni 1 godzinę temu 167
172 dni 3 godziny temu 242
219 dni 20 godzin temu 429
Pokaż wszystkie transmisje