XI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 8 lipca 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 265 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:51:00
Liczba odtworzeń: 324
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Czerlejnie
2)w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie m. Kostrzyna
3)w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Siekierkach Wielkich
4)w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kostrzynie
5)w sprawie nieodpłatnego nabycia z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobu gminnego, nieruchomości położonej w Kostrzynie
6)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
7)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
8)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
4.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Kostrzyn.
1)Stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji
2)w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Kostrzyn
5.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
pokaż cały porządek obrad