Sesja Rady w dniu środa, 20 stycznia 2021

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 508 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:29
Liczba odtworzeń: 586
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad sesji
10:102. Przedstawienie porządku obrad
10:483. Część informacyjna
10:504. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 16 grudnia 2020 r.
11:185. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2031
11:186. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
11:227. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
11:268. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach
12:109. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 21 w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 59
12:1610. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowskie Góry do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
12:1911. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2020 roku
12:2012. Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje