Sesja Rady w dniu czwartek, 4 lipca 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 405 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 05:55:35
Liczba odtworzeń: 1291
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie sesji.
2.Informacja na temat porządku obrad.
13:463.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 71/X/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 z przeznaczeniem na składkę celową dla Związku Gmin Regionu Płockiego.
14:044.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kierunku działania Związku Gmin Regionu Płockiego
15:065.Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przekazania przez Miasto i Gminę Gąbin Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uchylenia Uchwały nr 116/XVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r.
15:586.Sprawy różne, w tym: postulaty, interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych
15:587.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje