XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 29 stycznia 2021 r

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 1 lutego 2021
Długość nagrania: 00:09:20
Liczba odtworzeń: 823
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:331.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Nidzicy i przedstawienie porządku obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
08:361)zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok;
08:402)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036.
08:413.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad