XXXVIII Sesja Rady w dniu piątek, 29 styczeń 2021 r.

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 143 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:25:02
Liczba odtworzeń: 261
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
13:123. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Ełk.
13:224. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg wniosków i Petycji (nr rob. 258/2020)
a) wybór Przewodniczącego Komisji.
2) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2021-2036 (nr rob. 267/2021),
13:403) zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 r. (nr rob. 268/2021),AUTOPRAWKA
4) uchylenia uchwały Rady Gminy Ełk nr XV/89/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (nr rob. 263/2021),
13:425) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Straduny Gmina Ełk (nr rob. 264/2021),
13:476) petycji wniesionej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy Ełk do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Ełk z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (nr rob. 265/2021),
13:497) petycji wniesionej przez Tomasza Owsiniaka dotyczącej wezwania Rady Gminy Ełk do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Ełk z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (nr rob. 266/2021).
13:496. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
13:507. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy róźne.
9. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad