Sesja Rady w dniu wtorek, 26 stycznia 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 179 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:21:59
Liczba odtworzeń: 315
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie sesji
16:072.Stwierdzenie quorum radnych
16:103.Przyjęcie porządku obrad
16:114.Przyjęcie protokołów z sesji: 8.12.2020 i 15.12.2020
18:435.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:16a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:16b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 2
16:21c)zwolnienia z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt 3
16:25d)określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 4
16:27e)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 43/1 w Kokoszczynie – projekt 5
16:28f)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 164/126 w Chybach – projekt 6
16:30g)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 222/209 w Baranowie – projekt 7
16:31h)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 292/2 w Lusowie – projekt 8
16:32i)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 725 w Lusowie – projekt 9
16:34j)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działek 1369/27, 1323/35, 1353, 1714 i 1715 w Przeźmierowie – projekt 10
16:36k)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 166 w Ceradzu Kościelnym – projekt 11
16:39l)zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 12
16:41m)kupna działki w Lusówku – projekt 13
16:42n)kupna działek w Tarnowie Podgórnym o nr ewid.: 1328/19 i 1328/20 – projekt 14
16:47o)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 15
16:49p)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 16
16:50r)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 17
16:52s)nadania nazwy ulicy w Rumianku– projekt 18
16:53t)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 19
16:55u)kupna działki w Przeźmierowie o nr ewid. 296/5 – projekt 20
16:56w)kupna działki w Przeźmierowie o nr ewid. 297/3 – projekt 21
16:57x)zezwolenia na ustanowienia służebności gruntowej – projekt 22
17:01y)uzgodnienia rozbudowy ul. Kasztanowej w sąsiedztwie alei Kasztanowej w Chybach będącej pomnikiem przyrody – projekt 23
17:05z)ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 24
17:06aa)ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 25
17:20ab)zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Tarnowo Podgórnym - projekt 26
17:26ac)rozpatrzenia skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym – projekt 27
17:31ad)rozpatrzenia petycji w związku z działaniami podejmowanymi na nieruchomości położonej w Chybach przy ul. Bagiennej oznaczonej jako działka nr 157 - projekt 28
17:40ae)rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika przy ulicy Kasztanowej w Sierosławiu - projekt 29
18:01af)Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 – projekt 30
18:40ag)utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” – projekt 31
18:40ah)przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” – projekt 32
18:43ai)przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021 - 2030 - projekt 33
18:456.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
18:477.Przedstawienie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2021r.
18:478.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:519.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
18:5210.Interpelacje i zapytania radnych.
19:1011.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
19:2612.Wolne głosy, wnioski i informacje.
19:2613.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje