Sesja Rady w dniu wtorek, 25 czerwca 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 763 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 04:08:36
Liczba odtworzeń: 777
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie sesji
16:062.Stwierdzenie quorum radnych
16:103.Przyjęcie porządku obrad
16:324.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 czerwca 2019r. oraz z dnia 11 czerwca 2019r.
18:565.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:38a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne–projekt 1
16:38b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
17:54c)uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019 – 2024 – projekt 20
18:00d)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/4 przy ul. Dopiewskiej oraz dla działek nr 141/2, 144-część, 146/2-część przy ul. Otowskiej położonych w Lusówku – projekt 3
18:03e)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej i Skórzewskiej – projekt 4
18:10f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część A – dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej – projekt 5
18:14g)kupna działki nr 422/79 w Lusówku – projekt 6
18:15h)kupna działki nr 502/10 w Lusowie – projekt 7
18:16i)kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 8
18:18j)nadania nazwy ulicy w Chybach – projekt 9
18:20k)nadania nazwy ulicy w Lusówku – projekt 10
18:23l)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 716/1 w Lusowie – projekt 11
18:24m)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działki nr 1574/2 w Tarnowie Podgórnym – projekt 12
18:25n)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/9 w Przeźmierowie – projekt 13
18:26o)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 222/155 w Baranowie – projekt 14
18:27p)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1/78 w Przeźmierowie – projekt 15
18:29r)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 161/1 w Lusowie – projekt 16
18:30s)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1323/30 w Przeźmierowie – projekt 17
18:32t)zmiany uchwały Nr LVI/876/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie: określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 18
18:35u)powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – projekt 19
18:42w)zmiany uchwały Nr V/67/2018 Rady Gmniny Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. - projekt 21
18:48x)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rumianku pomiędzy ul. Parkową i Poznańską - projekt 22
18:56y)dofinansowania do biletów za wstęp do Tarnowskich Term - projekt 23
19:056.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za II kwartał 2019 roku
19:057.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:248.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
19:319.Interpelacje i zapytania radnych.
19:3110.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:1311.Wolne głosy, wnioski i informacje
20:1412.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje