XXX Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 28 stycznia 2021 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 78 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 05:58:50
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:241.Otwarcie obrad.
09:242.Przedstawienie porządku obrad.
09:243.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
09:534.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
10:23a)uhonorowania pamięci Marii Koterbskiej,
10:39b)zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
10:52c)przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie,
11:00d)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn."Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego",
11:33e)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów",
11:37f)przekazania petycji według właściwości,
12:17g)przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości,
12:45h)zmian budżetu miasta na rok 2021,
12:49i)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.
14:596.Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
14:597.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad