Sesja Rady w dniu piątek, 29 stycznia 2021-cz. 1

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 302 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:20:36
Liczba odtworzeń: 383
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:011.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
12:052.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
12:083.Przyjęcie protokołu z sesji.
12:164.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:221)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031
12:252)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021
12:283)ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
12:314)ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Gąbinie prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
12:375)ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Nowym Grabiu, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
12:406)zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
12:437)nadania nazwy ulicy
12:468)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
12:499)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
13:3610)zmiany Uchwały Nr 136/XIX/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin w sprawie: zmiany Uchwała Nr 124/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
6.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad