XXIX Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 27 stycznia 2021 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 36 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 10:25:10
Liczba odtworzeń: 282
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:571.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
13:422.Wystąpienia mieszkańców.
14:123.Interpelacje i zapytania radnych.
14:574.Informacja na temat działań miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji.
18:045.Analiza wysokości kosztów ponoszonych przez najemców mieszkań komunalnych i sposoby ich racjonalizacji, w tym jak kształtuje się stosunek wpływów z czynszów wnoszonych przez najemców do faktycznych kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy.
18:156.Informacja na temat aktualnego stanu technicznego budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim.
7.Podjęcie uchwał:
20:02a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku,
20:04b)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2033,
20:07c)w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów,
20:08d)w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła,
20:26e)w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego.
21:02f)w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Wodzisławia Śląskiego w przedmiocie projektu zmian w uchwale w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic i projektów statutów dzielnic.
21:30g)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/231/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Jedłownik Osiedle
21:31h)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/232/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka.
21:32i)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/233/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyce.
21:32j)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Nowe Miasto.
21:33k)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/235/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – os. XXX-lecia PRL-Piastów-Dąbrówki
21:33l)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/236/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Radlin II.
21:34m)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/237/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Stare Miasto.
21:34n)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/238/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Wilchwy.
21:35o)w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/239/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Zawada.
21:378.Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za II półrocze 2020 roku ( Komisji Rewizyjnej za 2020 rok ).
21:389.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 25 listopada 2020 roku.
21:3910.Informacje Prezydenta Miasta :
22:09-o działaniach podjętych między sesjami,
22:09-o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
22:2311.Wolne głosy i wnioski.
22:2312.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje