Lista obecności na posiedzeniu

80.72.38.250

Sesja Rady w dniu wtorek, 18 czerwca 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 114 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:06:09
Liczba odtworzeń: 80

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie sesji.
10:102.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:113.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:164.Przyjęcie porządku obrad.
10:245.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:356.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Przemyskiego za 2018 rok.
11:557.Debata nad Raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za 2018 rok.
a)głosy radnych,
b)głosy mieszkańców.
11:578.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przemyskiego wotum zaufania.
12:369.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2018 rok.
12:4310.Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego.
12:4911.Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Przemyskiego.
12:5112.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Przemyskiego /dane zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego - pkt. 9./
12:5513.Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2018 rok.
12:5714.Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego.
13:0315.Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego.
13:1616.Dyskusja.
13:1717.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2018 rok.
13:1918.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego za 2018 rok.
13:2219.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
13:2920.Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Przemyskim. /Materiały dotyczące pkt. 20 - 27 zostaną umieszczone w esesji na 7 dni przed terminem sesji/.
13:3321.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Powiatu Przemyskiego.
13:3522.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w pięcioletnie Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej.
13:3723.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku.
13:4024.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
13:5725.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
13:5926.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok,
14:0427.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.
14:1028.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Wydział Komunikacji i Dróg.
14:4629.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
14:4630.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje