28.01.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XX (B)

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 359 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:28
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
10:062.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:063.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 17 grudnia 2020 r.
10:384.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:395.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10:576.Informacja o bieżącej sytuacji w BCM .
11:017.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku
11:038.Plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2021 rok.
11:089.Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Brzeskiego na 2021 r. :
a)Komisja Budżetowa
b)Komisja Oświaty , Kultury i Sportu
c)Komisja Rozwoju i Gospodarki
d)Komisja Zdrowia
11:0910.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego za rok 2020.
11:0911.Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Brzeskiego za rok 2020
12.Podjęcie uchwał:
11:50a)ws. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzegu.
11:54b)ws. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032
11:56c)ws. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.
11:57d)ws. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego na rok 2021 .
12:19e)ws. pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na dyrektora Domu Dziecka w Strzegowie
12:21f)ws. rozpatrzenia skargi na dyrektora II LO im. Zbigniewa Herberta w Brzegu .
12:22g)ws. rozpatrzenia skargi na dyrektora II LO im. Zbigniewa Herberta w Brzegu .
12:3413.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:3414.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad