2021.01.28 - XXVII sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 (w trybie zdalnym)

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 361 dni temu
Długość nagrania: 02:52:48
Liczba odtworzeń: 554
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie sesji
10:122. Ustalenie porządku obrad
10:153. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:214. Interpelacje i zapytania radnych
10:265. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
10:306. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
10:517. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
10:56a) przyjęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
11:00b) nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyn
11:09c) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krotoszynie na lata 2021-2024”
11:24d)zmian w budżecie na 2021 rok
11:579. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok
12:0910. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 rok
12:1911. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
12:1912. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
13:0013. Wolne głosy
13:0014. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad