Sesja Rady w dniu czwartek, 28 stycznia 2021

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 28 stycznia 2021
Długość nagrania: 01:04:34
Liczba odtworzeń: 1500
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie w czasie pandemii.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,
b)funduszu sołeckiego,
c)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Strzałkowo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Strzałkowo, gmina Strzałkowo,
d)ustanowienia pomnika przyrody,
e)łącznego rozpatrywania petycji dot. wystąpienia do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
7.Informacja dot. działalności Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad