XIX Sesja Rady Gminy Lubawa - 28 stycznia 2021 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 236 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:32:57
Liczba odtworzeń: 213
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Lubawa za rok 2020.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029;
b)zmiany uchwały budżetowej;
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego;
d)rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa;
e)rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2;
f)pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r. Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka;
g)rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO;
h)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
7.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
8.Odpowiedzi na wnioski.
9.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad