Sesja Rady w dniu środa, 26 czerwca 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 374 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:16:24
Liczba odtworzeń: 427
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:011.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
12:022.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
12:173.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12:204.Gratulacje dla uczennicy ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach.
12:355.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12:376.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
12:387.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
12:398.Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
12:409.Uchwała w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
12:4110.Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
12:4211.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
12:4412.Uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa Mszanowo do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.
13:1613.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13:1614.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje