Sesja Rady w dniu środa, 27 stycznia 2021

Rada Powiatu Mikołowskiego
Czas publikacji: 361 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:43:37
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:121.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:122. Przyjęcie porządku obrad.
16:123. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2020
16:124. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia za rok 2020
16:135. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska za rok 2020.
16:176. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji za rok 2020.
16:197. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2020.
16:298. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020
16:579. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
17:011) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku - druk nr 166;
17:022) zmiany budżetu - druk nr 167;
17:043) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów – druk nr 168.
17:0411. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Informacje Starosty.
13. Informacje Przewodniczącego Rady
14. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Mikołowskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje