XXXVIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 stycznia 2021

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 189 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:36:49
Liczba odtworzeń: 284
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2021 r.,
b)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.,
c)w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.,
d)w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2021 r.,
e)w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
f)w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
g)w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Szczuczynie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
h)w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024,
i)w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2021.
7.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad