Sesja Rady w dniu czwartek, 27 czerwca 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 887 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:41:31
Liczba odtworzeń: 730
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:111.Otwarcie sesji.
15:122.Informacje dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.
15:133.Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu.
15:154.Debata nad raportem o stanie powiatu; podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.
15:185.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
16:076.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
16:257.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
16:268.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego.
16:279.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie.
16:2810.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rzeszowskiego od dnia 1 września 2019 r.
16:3011.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 980/3, 980/4, 3694/1 i 3694/2, położonych w Tyczynie, gmina Tyczyn.
16:3112.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
16:3213.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
16:3314.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:3315.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:4016.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:4017.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:4118.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad