Sesja Rady w dniu wtorek, 26 stycznia 2021

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Czas publikacji: 148 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:58:05
Liczba odtworzeń: 318
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:15IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:20II Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
10:20III Przyjęcie protokołu nr XXXI/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2020 r.
IV Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:251.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice,
10:312. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021,
10:333. w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej przeznaczonej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
10:374. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"
10:495. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK1 - etap 1,
6.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice
10:517. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Czechowicach-Dziedzicach,
10:548. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego kiosku nr II A na Placu Targowym w Czechowicach-Dziedzicach,
10:549. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego kiosku nr II B na Placu Targowym w Czechowicach-Dziedzicach,
10:5510. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego kiosku nr VII C na Placu Targowym w Czechowicach-Dziedzicach,
10:5611. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego kiosku nr VII D na Placu Targowym w Czechowicach-Dziedzicach,
11:5512. w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie „likwidacji totalitarnego obiektu –„wdzięczności” totalitarnej Armii Czerwonej w Czechowicach-Dziedzicach” w zakresie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności,
11:5913. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2021,
12:0014. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2021.
12:10V Informacja Burmistrza o jego pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
12:10VI Sprawy bieżące, w tym sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za rok 2020.
12:10VII Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje