Sesja Rady w dniu 26 stycznia 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 272 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:11:53
Liczba odtworzeń: 337
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:243.Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Łazisk Górnych; informacja o sytuacji i bieżącej działalności PUM PROELMED Sp. z o.o.
15:254.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Łaziska Górne na lata 2021-2023.
15:275.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii na potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.
15:286.Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą Ornontowice.
15:287.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
15:378.Rozpatrzenie czterech petycji z dnia 12.12.2020 r., z dnia 07.01.2021 r., z dnia 08.01.2021 r. z dmia 15.01.2021 r. złożonych do Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych.
15:539.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:1210.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:1211.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

41 dni 1 godzinę temu 112
55 dni 19 godzin temu 102
83 dni 23 godziny temu 127
126 dni 17 godzin temu 180
153 dni 2 godziny temu 193
181 dni 2 godziny temu 230
216 dni 2 godziny temu 277
229 dni 2 godziny temu 296
244 dni 1 godzinę temu 295
272 dni 1 godzinę temu 337
314 dni 2 godziny temu 439
Pokaż wszystkie transmisje