2021_01_25 - 32. sesja Rady

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 42 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:06:37
Liczba odtworzeń: 75
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie obrad sesji.
16:022.Stwierdzenie quorum.
16:043.Przyjęcie protokołu XXXI sesji RG Rokietnica
16:054.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:251)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej Gminy Rokietnica
16:292)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej
16:303)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Spokojnej i ul. Wierzbowej
16:334)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Mrowino, Napachanie i Dalekie, w rejonie ul. Kokoszczyńskiej i ul. Tarnowskiej
16:345)w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
16:366)w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica na rok szkolny 2021/2022
16:397)w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 – 2030
16:458)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2021 rok
16:479)w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2036
16:4810)w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2021 rok
16:4911)w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rokietnica
16:556.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
16:567.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:008.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
17:079.Wolne głosy i wnioski.
17:0810.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

11 dni 3 godziny temu 20
11 dni 21 godzin temu 45
14 dni 22 godziny temu 31
14 dni 22 godziny temu 27
14 dni 22 godziny temu 29
14 dni 22 godziny temu 26
42 dni 18 godzin temu 75
Pokaż wszystkie transmisje