Sesja Rady w dniu 25 czerwca 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 889 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:23:26
Liczba odtworzeń: 986
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:082.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:093.Informacja n/t bieżącej działalności PGKiM Sp. z o.o.; informacja n/t realizacji inwestycji kanalizacyjnych (w tym z środków zewnętrznych); informacja n/t składowiska odpadów komunalnych przy ul. Łazy.
15:114.Informacja n/t działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Łaziska Górne w 2018 r.; rozliczenie finansowe i sytuacja bieżąca.
15:155.Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Łaziska Górne.
15:186.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (dot. kwoty 2 200 000 zł).
15:207.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (dot. kwoty 800 000 zł).
15:258.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:269.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:2810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
15:3011.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
15:3212.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Mikołowie.
15:3413.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Zakup mebli i wyposażenia dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych.
15:3614.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania: zakup Ogólnopolskiej Karty Seniora.
15:3815.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
15:4116.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/95/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne.
15:4317.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:4818.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15:5019.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.
15:5220.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2624/220 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy.
15:5621.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16:0922.Rozpatrzenie skargi AZW Investment Sp. z o.o. w Katowicach z dnia 04.06.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29.03.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne.
16:0923.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
16:0924.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2019 r. .
16:1625.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
16:2726.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2727.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

77 dni 12 godzin temu 170
92 dni 5 godzin temu 141
120 dni 10 godzin temu 165
163 dni 3 godziny temu 215
189 dni 12 godzin temu 237
217 dni 12 godzin temu 261
252 dni 12 godzin temu 317
265 dni 12 godzin temu 340
280 dni 11 godzin temu 326
308 dni 12 godzin temu 376
Pokaż wszystkie transmisje