Sesja Rady w dniu środa, 30 grudnia 2020

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 280 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:38:12
Liczba odtworzeń: 279
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji.
10:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:083.Przyjęcie porządku obrad.
10:104.Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:215.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:306.Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)odczytanie opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały budżetowej,
e)dyskusja,
f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
g)podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
11:467.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego:
a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c)odczytanie opinii Komisji właściwej o projekcie uchwały,
d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały,
e)dyskusja,
f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
g)podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:528.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Przemyskiego.
12:009.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
12:0810.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
12:1211.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/123/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:2112.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:3913.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad